trực tiếp miền bắc 30 ngày Trò chơi cào

Trò chơi cào
Thủ tục chính thức

Thông tin chung

A. Định nghĩa  

1. "Vé số" có nghĩa là Tập đoàn Xổ số Connecticut của Bang Connecticut, được thành lập bởi Đạo luật Công cộng Connecticut 96-212; hoặc đại diện ủy quyền của xổ số.

2. "Chủ tịch" có nghĩa là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của xổ số hoặc bất kỳ người nào khác mà chính quyền đó được ủy thác hợp pháp.

3. "Đóng gói" Có nghĩa là vé quạt mang một số gói chung, với số lượng như được chỉ định bởi xổ số.

4. "Gói trò chơi đánh số và xác thực dữ liệu mã vạch" có nghĩa là một loạt các chữ số trong mã vạch số ở định dạng hai trong số năm (2 trên 5). Nó được chụp bằng mực ở mặt sau của vé. Một bản dịch có thể đọc được của con người về một số lượng cụ thể của các chữ số đó được in ngay bên dưới khu vực đó. Dữ liệu được nhóm lại như sau: Các chữ số đại diện cho số trò chơi, tiếp theo là dấu gạch nối (-); Sau đó, các chữ số đại diện cho số gói, cũng theo sau là dấu gạch nối; Và cuối cùng, các chữ số đại diện cho số trình tự vé.

5. "Số xác thực" có nghĩa là một loạt các chữ số trong một mã số được in ở mặt trước của vé. Nó được bao phủ bởi lớp phủ trầy xước. Số xác nhận được chụp bằng mực và bao gồm một "chữ số kiểm tra" có thể đọc được của con người. Nó được sử dụng để xác minh vé chiến thắng.

6. "Kiểm tra chữ số" có nghĩa là một chữ số số có thể tính toán nằm trong dữ liệu mã vạch và trong mã số được sử dụng để xác minh thủ công.

7. "Người có trình độ" Có nghĩa là một cá nhân mười tám (18) tuổi trở lên. Những người dưới 18 tuổi bị cấm mua vé, nhưng có thể nhận vé làm quà tặng.

B. Giải thưởng

Không có phần nào của bản in hiển thị cũng như bất kỳ vấn đề ngoại lai nào có thể chơi được như là một phần của trò chơi tức thời.  

C. Yêu cầu giải thưởng tiền mặt ngay lập tức về vé thắng

Bất kỳ giải thưởng tiền mặt tức thì nào về việc giành được vé dưới 600 đô la đều có thể được yêu cầu và thanh toán bởi bất kỳ nhà bán lẻ xổ số hoặc tại trụ sở xổ số. Giải thưởng tiền mặt tức thì từ 600 đến 5.000 đô la (bao gồm) sẽ chỉ được trả tại trụ sở xổ số hoặc tại các trung tâm yêu cầu được chỉ định bởi xổ số. Giải thưởng tiền mặt tức thì trên 5.000 đô la chỉ được trả tại trụ sở xổ số. Giải thưởng tiền mặt tức thì từ 50.000 đô la trở lên chỉ được trả trực tiếp tại trụ sở xổ số.

D. Bản vẽ cơ hội thứ hai; Khuyến mãi

Một số trò chơi có thể có cơ hội cho người chơi tham gia vào bản vẽ cơ hội thứ hai. Các bản vẽ như vậy và sự chuộc lại các giải thưởng giành được trong các bản vẽ sẽ được thực hiện theo các quy trình và quy tắc cơ hội thứ hai được Bộ Bảo vệ Người tiêu dùng phê duyệt. Bản vẽ cơ hội thứ hai có thể được tiến hành ở Connecticut hoặc ngoài tiểu bang với truyền phát video trực tiếp. Hạn chế độ tuổi áp dụng; Xem quy trình và quy tắc vẽ cơ hội thứ hai để biết chi tiết. Để quảng bá các trò chơi xổ số khác nhau, một vé ngay lập tức có thể có một vé số khác như một giải thưởng (vé quảng cáo trên mạng). Vé quảng cáo sẽ được điều chỉnh bởi các quy tắc trò chơi chính thức. Vé giành được sẽ tuân theo luật pháp, quy định và quy tắc xổ số hiện hành. Một số hạn chế có thể được áp dụng.     

E. Dụng cụ mang;

Vé xổ số thời kỳ yêu cầu là dụng cụ mang. Vé giành được phải được xác nhận trong vòng 180 ngày kể từ khi kết thúc trò chơi được công bố.   

F. Kiểm tra tính toán chữ số 

Một thuật toán sẽ được sử dụng trong tính toán của chữ số kiểm tra. Thuật toán sẽ được cung cấp cho máy in vé ngay lập tức bằng xổ số.    

Thẩm định

A. Chơi các biểu tượng để trở thành người chiến thắng trong trò chơi xổ số CT, tất cả các điều kiện sau đây phải được đáp ứng:

1. Số lượng chính xác của các ký hiệu và chú thích ký hiệu phải xuất hiện bên vong loai world cup chau a dưới các phần phủ của lớp phủ của vé.

2. Mỗi biểu tượng và từng chú thích biểu tượng phải có toàn bộ và dễ đọc. Mỗi biểu tượng phải đồng ý với chú thích của nó.

3. Vé phải nguyên vẹn.

4. fifa mobile official site Tất cả các điều kiện bổ sung trong phần "B" của phần này phải được đáp ứng.

B. Dữ liệu vé và kiểm soát

Ngoài tất cả các yêu cầu của phần "A" ở trên, vé ngay lập tức xổ số Connecticut phải tuân thủ tất cả các điều kiện sau: 

1. Vé phải được in trên cổ phiếu giấy có thể tái chế có thể phân hủy sinh học và cung cấp khả năng tái chế 100%.

2. Số xác nhận ở mặt trước của vé và đánh số gói trò chơi đá banh hôm nay ở mặt sau của vé phải có mặt toàn bộ và dễ đọc. Sử dụng mã số của xổ số, tất cả dữ liệu phải tương ứng chính xác với các ký hiệu.

3. Vé không được cắt xén, thay đổi, không thể đọc được, được hoàn nguyên hoặc giả mạo theo bất kỳ cách nào.

4. Vé không được làm giả toàn bộ hoặc một phần.

5. Dữ liệu đánh số và xác thực gói trò chơi phải được chụp bằng mực.

6. Gói hoặc vé cá nhân phải được xổ số cấp cho một nhà bán lẻ xổ số chính thức theo cách thức được ủy quyền.

7. Gói hoặc vé riêng lẻ không được đánh cắp, cũng không xuất hiện trong bất kỳ danh sách "gói bị bỏ qua" nào trong hồ sơ tại xổ số.

8. Tất cả dữ liệu chơi và xác nhận trò chơi phải được lên bên phải và không được đảo ngược theo bất kỳ cách nào.

9. Vé phải hoàn thành và không cắt sai và có số lượng chính xác của các ký hiệu và dữ liệu tương ứng.

10. Dữ liệu đánh số và xác thực của gói trò chơi của một vé trúng thưởng rõ ràng phải xuất hiện trong danh sách chính thức của số lượng gói trò chơi và dữ liệu xác thực và một vé với số vé gói trò chơi đó và dữ liệu xác thực không được thanh toán trước đó.

11. Số tiền giải thưởng phải trả trên một vé chiến thắng rõ ràng phải giống hệt với số tiền thưởng tương ứng xuất hiện trong cấu trúc giải thưởng được phê duyệt.

12. Vé không được trống hoặc trống một phần, đăng ký sai, khiếm khuyết hoặc in hoặc sản xuất lỗi.

13. Mỗi biểu tượng chơi và chú thích biểu tượng chơi phải được chỉ định chính xác.

14. Mỗi biểu tượng phải được chụp bằng mực và phải tương ứng chính xác với tác phẩm nghệ thuật trong hồ sơ tại xổ số. Số vé gói trò chơi và số xác thực phải được chụp theo quy định và phải tương ứng chính xác với tác phẩm nghệ thuật trong hồ sơ tại xổ số. Mỗi chú thích phải được chụp ảnh theo quy định và phải tương ứng chính xác với tác phẩm nghệ thuật trong xổ số 3 miền chiều hôm nay hồ sơ tại xổ số.

15. In màn hình phải thường xuyên ở mọi khía cạnh và phải tương ứng chính xác với tác phẩm nghệ thuật trong hồ sơ tại xổ số.

16. Vé phải vượt qua tất cả các bài kiểm tra xác nhận bí so xo mn mật bổ sung của xổ số.

17. Bất kỳ vé nào không vượt qua tất cả các kiểm tra xác thực trong phần này và trong phần "A" là vô hiệu và không đủ điều kiện cho bất kỳ giải thưởng nào, và sẽ không được thanh toán.

Giải thưởng phải trả cho cuộc sống

Phần này chỉ áp dụng cho phần đầu tiên, hàng đầu hoặc giải thưởng lớn ("giải thưởng cao nhất") trong các trò chơi có giải thưởng được chỉ định là so xo mien bac thu 7 phải trả cho cuộc sống. Tuổi thọ đo lường của người chiến thắng giải thưởng hàng đầu được sử dụng để xác định thời gian mà giải thưởng hàng đầu được trả là cuộc sống tự nhiên của cá nhân được xác định bởi xổ số là người chiến thắng giải thưởng cao nhất. Nếu giải thưởng cao nhất đang được yêu cầu bởi nhiều người tự nhiên hoặc bởi một thực thể pháp lý, cuộc sống đo lường cho người chiến thắng giải thưởng hàng đầu sẽ là hai mươi (20) năm. Tùy chọn thanh toán sẽ được nêu trên vé.

Thủ tục

A. Tranh chấp

Trong trường hợp tranh chấp giữa xổ số và người mang vé xảy ra liệu vé có phải là một vé trúng thưởng hay không, và nếu giải thưởng vé không được trả vé. Đây sẽ là biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền cho người mang vé.

B. Luật điều hành

Khi mua một vé, khách hàng đồng ý tuân thủ và tuân thủ luật pháp tiểu bang và tất cả các quy tắc, quy định và quyết định cuối cùng của xổ số và tất cả các thủ tục do Tổng thống thiết lập cho hành vi của trò chơi.

C. Hạn chế mua và giải thưởng

Không có giải thưởng trò chơi tức thời nào được trả cho một nhân viên hoặc nhân viên của bất kỳ nhà thầu hoặc nhà thầu phụ nào có liên quan đến việc sản xuất, khuyến mãi hoặc xử lý các chương trình trò chơi tức thời hoặc bất kỳ nhân viên hoặc nhân viên nào của Tập đoàn Xổ số Connecticut. Hạn chế này cũng áp dụng cho bất kỳ người phối ngẫu, đối tác trong nước, trẻ em, anh trai, chị gái hoặc cha mẹ cư trú với tư cách là thành viên của cùng một gia đình của sĩ quan hoặc nhân viên.

D. Chấm dứt trò chơi

Tổng thống bất cứ lúc nào cũng có thể công bố ngày kết thúc cho bất kỳ trò chơi tức thời nào, sau đó không có vé nào nữa từ trò chơi đó sẽ được phân phối bằng xổ số.

E. Hành vi của nhà bán lẻ xổ số

1. Các nhà bán lẻ xổ số phải bán vé của họ theo thứ tự tuần tự.

2. Các nhà bán lẻ xổ số bị cấm trao đổi gói với các nhà bán lẻ xổ số khác.

3. Các nhà bán lẻ xổ số bị cấm phân phối vé bằng bất kỳ phương pháp nào khác ngoài cơ hội công bằng; hoặc bất kỳ phương pháp nào trái với nguyên tắc mà mọi vé có cơ hội chiến thắng bình đẳng và ngẫu nhiên; hoặc là hoặc có thể được coi là bất hợp pháp hoặc không phù hợp trong bất kỳ khía cạnh nào.

4. Các nhà bán lẻ xổ số sẽ không đặt tên của họ ở mặt sau của vé được mua lại bởi khách hàng.

5. Các nhà bán lẻ xổ số bị cấm giả mạo vé theo bất kỳ cách nào.

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán