sx hôm nay minh ngọc Tin tức xổ số

Hình ảnh tin tức
Pháo hoa CT đến sớm với giành giải thưởng Powerball? trị giá 1.000.000 đô la tại Hạt FairfieldPháo hoa sẽ đến sớm cho một người đã mua vé Powerball $ 2 ở Hạt Fairfield cho bản vẽ tối qua. Người giữ vé không xác định phù hợp với năm con số đầu tiên được rút ra cho một giải thưởng trị giá 1.000.000 đô la.

Số lượng Powerball chiến thắng vào ngày 02 tháng 7 năm 2014 là 08 -18 - 45 - 53 - 58 Số Powerball là 35. Tổng cộng, 7.542 vé Powerball đã được bán trên toàn tiểu bang cho ngày đó, với giải thưởng dao động từ 4 đến 1.000.000 đô la.

Kể từ khi trò chơi Powerball mới bắt đầu vào ngày 15 tháng 1 năm 2012, Connecticut đã bán được 20 vé giành giải thưởng mỗi giá trị 1.000.000 đô la, cộng với 7 vé khác là Power Power đã chơi cho trò chơi giải thưởng trị giá 2.000.000 đô la.

Đã cập nhật 07/07/14:  Nancy Catalano của Greenwich đã nhận được vé Powerball giành giải thưởng trị giá 1.000.000 đô la cho ngày 2 tháng 7 năm 2014. Vé "Pick Pick" chiến thắng của cô đã được mua tại 401 Putnam Inc. ở Greenwich.

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán