xsmn kết quả xổ số xsmb Tin tức xổ số

Hình ảnh tin tức
Ngày cuối cùng cho bản vẽ cơ hội thứ 2 của NY Giants là ngày 17 tháng 7Bạn đã gửi các mục nhập vé không chiến thắng của mình vào bản trực tiếp xổ số miền bắc ngày hôm qua vẽ cơ hội thứ 2 của CT xổ số NY NY Giants? chưa? Nếu không, đó là thời gian để lên bóng!

Có hai cách dễ dàng để nhập vé ngay lập tức NY Giants không chiến thắng của bạn: trực tuyến hoặc qua thư bưu chính.

Các mục Internet sẽ được chấp nhận đến ngày 17 tháng 7 năm 2014 cho đến 11:59:59 PM (EST). Các mục nhập thư phải được đánh dấu sau ngày 17 tháng 7 năm 2014.  

Bản vẽ cơ hội thứ 2 cuối cùng cho trò chơi CT xổ số CT NY sẽ cau dep 88 được tổ chức Ngày 24 tháng 7 năm 2014.  Mỗi trong số mười (10) gói giải thưởng lớn được trao sẽ bao gồm:

? Bốn (4) vé cấp câu lạc bộ
? Bốn (4) trường trước trò chơi
? Một đỗ xe
? Gói giải thưởng hàng hóa
? 1.000 đô la tiền mặt

Doanh số bán vé đã kết thúc cho trò chơi tức thời của NY Giants vào ngày 20 tháng 6 năm 2014. Tỷ lệ giành giải thưởng Vẽ cơ hội thứ 2 của NY Giants dựa trên số lượng các mục nhận được.

Để xổ số vietlott hôm nay trực tiếp biết thông tin đầy đủ về các quy tắc của bản vẽ cơ hội thứ 2 của Xổ số CT NY, bấm vào đây.

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán