lo gan dt Tin tức xổ số

Hình ảnh tin tức
Vé giành giải thưởng Powerball $ 1.000.000 được bán tại New London CountyKiểm tra vé của bạn, bản vẽ Powerball? của bạn đã tạo ra một triệu phú xổ số CT khác! Vé giành được 1.000.000 đô la đã được bán ở quận New London.

Các số Powerball chiến thắng được rút ra vào ngày 7 tháng 8 là 5 - 25 - 30 - 58 - 59 Số lượng Powerball là 32. Tổng cộng, 66.463 vé Powerball đã được bán trên toàn tiểu bang cho ngày đó, với các giải thưởng từ 4 đến 1.000.000 đô la.

Kể từ khi trò chơi Powerball mới bắt đầu vào ngày 15 tháng 1 năm 2012, Connecticut đã bán được 15 vé giành giải thưởng mỗi giá trị 1.000.000 đô la, cộng với 5 vé khác là Power Power đã chơi cho trò chơi giải thưởng trị giá 2.000.000 đô la.

Vé giành được phải được yêu cầu trong vòng 180 ngày kể từ ngày vẽ trước khi giải thưởng hết hạn. Các quan chức xổ số CT khuyến khích tất cả người chơi vui lòng kiểm tra vé của họ trực tuyến tại 3pko.com, bằng cách quét trong một trình kiểm tra vé xổ số hoặc tại bất kỳ địa điểm bán lẻ xổ số nào.

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán