quay random chữ Tin tức xổ số

Hình ảnh tin tức
Hạn chót vẽ cơ hội lần thứ 2 cuối cùng cho 500.000 đô la tiền mặt Bonanza được công bốBạn đã gửi các mục nhập vé không chiến thắng của mình vào xổ số CT trong thời gian 500.000 đô la tiền mặt Bonanza, lần thứ 2 và cuối cùng là bản vẽ cơ hội thứ 2 chưa? Nếu không, vẫn còn thời gian để tham gia vào trò chơi để có cơ hội giành được tới 500.000 đô la!  

Để người chơi gửi vé không chiến thắng của họ vào bản vẽ cơ hội thứ 2 cuối cùng của trò chơi, các mục nhập phải được nhận vào ngày 5 tháng 6 năm 2013.

Người chiến thắng giải thưởng sẽ được chọn ngẫu nhiên từ tất cả các mục đủ điều kiện nhận được. Mỗi vé không chiến thắng được gửi đều mang đến cho người tham gia cơ hội giành được giải thưởng Cash cơ hội thứ 2, từ $ 200 đến $ 500.000. Giải thưởng 500.000 đô la sẽ được trả dưới dạng niên kim 20 năm hoặc tương đương với một lần. Tất cả các giải thưởng khác được trả dưới dạng tiền mặt.

Doanh số cho trò chơi Instant Bonanza 500.000 đô la tiền mặt kết thúc vào ngày 24 tháng 4 năm 2013. Các mục nhận được sau ngày 5 tháng 6 năm 2013 sẽ không đủ điều kiện cho bản vẽ này.

Bản vẽ cơ hội thứ 2 cuối cùng cho Xổ số CT, 500.000 đô la tiền mặt sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 6 năm 2013.

Có ba cách để nhập vé ngay lập tức 500.000 đô la tiền mặt: Gửi các mục nhập trực tuyến, qua thư hoặc giao hàng tay cho Trụ sở xổ số CT đặt tại 777 Brook Street, Rocky Hill, CT 06067.

Để biết thông tin đầy đủ về các quy tắc của bản vẽ cơ hội thứ 2 $ 500.000 tiền mặt, vui lòng bấm vào đây.

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán