dien dan mb 366 Tin tức xổ số

Hình ảnh tin tức
Play4 đêm số 1 - 2 - 3 - 4 trả viet nam vs thai lan vong loai world cup 2022 hơn 5,4 triệu đô la giải thưởng vào ngày 13 tháng 4Người chơi CT xổ số PLAY PLAY4 Đêm đang ăn mừng một lần nữa, lần này là bản vẽ của một sự kết hợp số rất phổ biến khác: 1 - 2 - 3 - 4.

Vào thứ Bảy, ngày 13 tháng 4, số đêm Play4 được rút ra là 1 - 2 - 3 - 4 với khoản thanh toán hơn 5,4 triệu đô la giải thưởng, khoản thanh toán lớn thứ tư trong lịch sử trò chơi. Kể từ khi trò chơi đêm Play4 bắt đầu vào tháng 10 năm 1980,free football tips today 1 - 2 - 3 - 4 đã được rút ra tổng cộng bốn lần. Lần cuối cùng được rút ra là vào ngày 16 tháng 5 năm 2009, thời gian đó với khoản thanh toán 3,8 triệu đô la.

Tỷ lệ tạo ra một đường thẳng (tất cả 4 chữ số theo thứ tự chính xác) phù hợp, chẳng hạn như 1 - 2 - 3 - 4, là 1 trên 10.000, cùng một tỷ lệ cược mà bất kỳ số nào sẽ được rút ngẫu nhiên trong trò chơi Play4.

Với tổng số 2.951 vé chiến thắng trên toàn tiểu bang, các khoản thanh toán giải thưởng, dựa trên số tiền được đặt cược, dao động từ 104 đô la (với mức cược 0,5 đô la) lên đến 25.000 đô la tuyệt vời (với số tiền đặt cược 5,00 đô la).

Trong số các vé chiến thắng được bán, 1.511 đã được chơi như một chiếc cược của hộp. Giải thưởng vé hộp, mỗi giá trị $ 104, có thể được đổi tại bất kỳ địa điểm bán lẻ xổ số CT nào. 1.440 vé còn lại chỉ có thể được yêu cầu tại các trung tâm yêu cầu cấp cao hoặc trụ sở xổ số. Người chơi có vé chiến thắng có 180 ngày kể từ ngày rút tiền để thu tiền thắng.

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán