xo so bl Tin tức xổ số

Hình ảnh tin tức
Để tưởng nhớ Tony Miscikoski, "Cha của xổ số CT"Tập đoàn xổ số CT nhớ rất nhớ cựu đại diện nhà nước Tony Miscikoski, cha đẻ của xổ số CT ", người đã qua đời một cách hòa bình vào ngày 20 tháng 3. 

Trong gần một thập kỷ, Dân biểu Miscikoski ủng hộ luật pháp sẽ cho phép bán xổ số. Ông tin rằng một xổ số nhà nước có thể tạo ra doanh thu đáng kể cho nhà nước và cư dân của nó. Năm 1971, tầm nhìn của ông đã trở thành hiện thực khi Thống đốc Thomas J. Meskill ký Đạo luật công cộng số 865 thành luật. Trò chơi xổ số đầu tiên đã được bán vào ngày 15 tháng 2 năm 1972. Kể từ thời điểm đó, Tập đoàn Xổ số CT đã cung cấp doanh thu hơn 7,4 tỷ đô la cho quỹ chung để hỗ trợ nhiều lý do chính đáng cho tình trạng Connecticut. 

Cảm ơn Đại diện. Miscikowski vì sự lãnh đạo và sự kiên trì của bạn trong việc tạo ra xổ số CT.

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán