xoilac tv link

xổ số minh ngọc net Tin tức xổ số

Hình ảnh tin tức
Thời gian sắp hết để nhận giải thưởng Powerball 200.000 đô la cho bản vẽ ngày 26 tháng 3Bạn đã mua một vé Powerball từ một Quận Fairfield Nhà bán lẻ xổ số cho bản vẽ ngày 26 tháng 3 năm 2011? Nếu vậy, tốt hơn bạn nên kiểm tra vé của bạn! Với chưa đầy bb dota 2 một tuần còn lại, thời gian sắp hết để thu giải thưởng trị giá 200.000 đô la trước khi vé hết hạn.

Các con số chiến thắng vào ngày 26 tháng 3 là, 4 - 10 - 11 - 19 - 33, số Powerball là 27. 

Người chiến thắng có 180 ngày kể từ ngày vẽ để nhận giải thưởng. Người chiến thắng có đến thứ Năm, ngày 22 tháng 9 năm 2011 để nhận giải thưởng của họ.

Để nhận giải thưởng, người yêu cầu bồi thường với vé chiến thắng nên ký vé để thiết lập quyền sở hữu, đi đến bất kỳ địa điểm bán lẻ xổ số CT nào trước thời hạn, có vé được xác nhận và xuất trình vé cho trụ sở xổ số ở Rocky Hill. Do quy trình bảo mật xổ số, các quan chức không thể phát hành thị trấn hoặc vị trí của nhà bán lẻ nơi bán vé được bán cho đến khi được yêu cầu và xác minh.

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán