mu moi ra lo Tin tức xổ số

Logo Powerball
Không có người nhận: Powerball $ 1.000.000 vé giải thưởng được mua ở Danbury sẽ hết hạn vào ngày 2 tháng 7Thời gian sắp hết! Ai đó đã mua một vé Powerball với một trận đấu năm số trị giá 1.000.000 đô la cho bản vẽ ngày 3 tháng 1 năm 2022 và vẫn chưa yêu cầu. Vé giành chiến thắng, được bán tại cửa hàng Mill Plain Gói tại 71 Mill Plain Road, Danbury, sẽ hết hạn vào ngày 2 tháng 7 năm 2022, trừ khi nó được tuyên bố vào ngày đó. 

Các số Powerball chiến thắng được rút ra vào ngày 3 tháng 1 năm 2022 là 2 -13 -32 -33 -48 và Powerball 22.

Để yêu cầu kịp thời giải thưởng, vào hoặc trước ngày 2 tháng 7, hãy đến bất kỳ nhà bán lẻ xổ số CT nào để xác nhận vé của bạn thông qua nhà ga của họ hoặc trực tiếp đến trụ sở xổ số CT tại 777 Brook Street ở Rocky Hill, CT.

Tất cả các vé trò chơi sẽ hết hạn 180 ngày kể từ ngày thu hút.

Để biết thông tin về các vé rút thăm không có người nhận khác, hãy truy cập 3pko.com/unclaimedpres.

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán