xo so cong dong Tin tức xổ số

Hình ảnh tin tức
Chỉ còn 5 ngày trước khi Lucky Lucky for Life? $ 1.000 mỗi ngày cho cuộc sống giải thưởng hàng đầu hết hạnThời gian sắp hết thời gian cho người giữ vé giành được Lucky Lucky?, cho bản vẽ ngày xo so cm 3 tháng 5 năm 2012 để tiến lên để giành giải thưởng $ 1.000 mỗi ngày cho cuộc sống hàng đầu.

Một vé được bán ở Hạt Fairfield phù hợp với tất cả năm số chiến thắng cũng như số của Lucky Lucky Ball cho trò chơi 1.000 đô la một ngày, mỗi ngày, cho giải thưởng hàng đầu của cuộc sống. Người chiến thắng chỉ đến thứ ba, ngày 30 tháng 10 năm 2012 để giành giải thưởng thay đổi cuộc sống trước khi vé hết hạn.

Chiến quay thu xsmn ngay maithắng May mắn cho cuộc sống Những con số được rút ra vào thứ Năm, ngày 3 tháng 5 năm 2012 là 03-08-12-29-37, với quả bóng may mắn là 17.  

Xổ số CT kêu gọi người mua kiểm tra vé của họ và ký vào mặt sau của vé ngay lập tức, nếu họ chưa làm như vậy, để thiết acc fifa online 4 lập quyền sở hữu.  

Để nhận giải thưởng, vé phải được xác nhận tại bất kỳ nhà bán lẻ xổ số CT nào và sau đó được trao cho Trụ sở xổ số CT ở Rocky Hill chot lo to vào ngày 30 tháng 10 năm 2012.

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán