xổ số ngày hôm nay miền nam Tin tức xổ số

Logo xổ số
Nhà bán lẻ Waterford bán xổ số chiến thắng 2,9 triệu đô la! Vé giải độc đắc cho ngày 11 tháng 1Trong số 4.848 vé chiến thắng được bán cho thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2022, xổ số! Vẽ giải độc đắc, một bản chứa một trận đấu sáu số trị giá 2,9 triệu đô la (giá trị một lần là 2.486.923 đô la). Nó có phải của bạn không? Kiểm tra vé của bạn!

Lotto chiến thắng! Số cho ngày 11 tháng 1, là 4 -14 -21 -22 -24 -25.  

Lotto giành giải độc đắc! Vé đã được bán tại A1 nhanh chóng và dễ dàng tại 239 Boston Post Rd., Waterford. Về phần mình trong việc bán vé chiến thắng, A1 nhanh chóng và dễ dàng sẽ nhận được một ủy ban bán lẻ 10.000 đô la.

Cơ hội tổng thể giành được một giải thưởng trong xổ số! là 1 trong 39,3. Cơ hội giành được giải độc đắc là 1 trong khoảng 7,1 triệu.

Người chơi cho bản vẽ này có 180 ngày theo lịch hoặc cho đến ngày 10 tháng 7 năm 2022, để nhận vé chiến thắng của họ.  

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán