du doan xo so gia lai Tin tức xổ số

Hình ảnh tin tức
6 ngày còn lại trước khi Lucky Lucky for Life? $ 1.000 mỗi ngày cho cuộc sống giải thưởng hàng đầu hết hạnXổ số CT kêu gọi những người đã mua vé trò chơi rút tiền của Lucky Lucky? cho bản vẽ ngày 3 tháng 5 năm 2012 để kiểm tra vé của họ!

Một vé được bán ở Hạt Fairfield phù hợp với tất cả năm số chiến thắng cũng như số của Lucky Lucky Ball cho trò chơi 1.000 đô la một ngày, mỗi ngày, cho giải thưởng hàng đầu của cuộc sống. Người chiến thắng chỉ đến thứ ba, ngày 30 tháng 10 năm 2012 để giành giải thưởng thay đổi cuộc sống trước khi vé hết hạn.

Chiến thắng May mắn cho cuộc sống Những con số được rút ra vào thứ Năm, ngày 3 tháng 5 năm 2012 là 03-08-12-29-37, với quả bóng may mắn là 17.  

Người mua nên kiểm tra vé của họ và để ký vào mặt sau của vé ngay lập tức, nếu họ chưa làm như vậy, để thiết lập quyền sở hữu.  

Để nhận giải thưởng, vé phải được xác nhận tại bất kỳ nhà bán lẻ xổ số CT nào và sau đó được trao cho Trụ sở xổ số CT ở Rocky Hill vào ngày 30 tháng 10 năm 2012.

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán