dien dan xsmb hom nay Tin tức xổ số

Xổ số CT
Xổ số CT để tạm thời chuyển hoạt động đến cơ sở sao lưu

Ngày mai, soi cau dn thứ năm, ngày 2 tháng 4, xổ số CT sẽ bắt đầu các hoạt động tạm thời ra khỏi cơ sở dự phòng của nó. Vì sự thận trọng, xổ số CT ở Rocky Hill sẽ bị đóng cửa để làm sạch sâu, sau ngày hôm nay, thông báo về một nhân viên kiểm tra dương tính với Covid-19. Kết quả kiểm tra tích cực ngày hôm nay đến sau khi nhân viên đã tự tập trung tại nhà và vắng mặt trong cơ sở trong hơn hai tuần.

Trong cuộc khủng hoảng sức khỏe hiện tại, xổ số CT đã thực hiện các quy trình khiếu nại sau:

  • Giải thưởng lên tới $ 599 Có thể được yêu cầu trực tiếp tại các nhà bán lẻ xổ số CT, hoặc qua thư. Đối với hướng dẫn gửi thư, hãy truy cập www.3pko.com/claimprize.
  • Giải thưởng lên tới 5.000 đô la có thể được yêu cầu trực tiếp tại các trung tâm yêu cầu cấp cao hoặc qua thư.
  • Giải thưởng $ 5.000 - $ 49,999 Phải được yêu cầu qua thư.
  • Giải thưởng $ 50.000 trở lên Phải được thực hiện trực tiếp tại trụ sở của CT xổ số Rocky Hill, và chỉ theo lịch hẹn. Để đặt cuộc hẹn, những người yêu cầu nên gọi (860) 713-2679.

Xin lưu ý, các nhà bán lẻ xổ số và các trung tâm yêu cầu cấp cao là các doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân và có thể xác định độc lập các cửa mở và đóng cửa. Tất cả các chi tiết về các thay đổi tạm thời của xổ số CT trong quá trình bùng phát đều có sẵn trên trang web xổ số CT tại www.3pko.com/publicnotice. Bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào khác về các khiếu nại có thể được hướng đến ctlottery@3pko.com, hoặc (860) 713-2700.

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán