kết xổ số miền bắc hôm nay Tin tức xổ số

Xổ số CT
Cập nhật: Thông báo công khai xổ số CT về quyền truy cập công khai bị hạn chế vào trụ sở Rocky Hill

Để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên xổ livescore trực tiếp số CT và CT, xổ số CT đang hạn chế quyền truy cập công khai tại trụ sở của Rocky Hill (777 Brook St.) cho các yêu cầu trực tiếp và các quy trình sau đây được đưa ra:

  • Giải thưởng lên tới $ 599 Có thể được yêu cầu trực tiếp tại các nhà bán lẻ xổ số CT, hoặc qua thư. Đối với hướng dẫn gửi thư, hãy truy cập www.3pko.com/claimprize.
  • Giải thưởng lên tới 5.000 đô la có thể được yêu cầu trực tiếp tại các trung tâm yêu cầu cấp cao hoặc qua lịch thi đấu hôm nay của việt nam thư.
  • Giải thưởng $ 5.000 - $ 49,999 Phải được yêu cầu qua thư.
  • Giải thưởng $ 50.000 trở lên Phải được thực hiện trực tiếp tại trụ sở của CT xổ số Rocky Hill, và chỉ theo lịch hẹn. Để đặt cuộc hẹn, những người yêu cầu nên gọi (860) 713-2679.

Xin lưu ý, các nhà bán lẻ xổ số và các trung tâm yêu cầu cấp cao là các doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân và có thể xác định độc lập các cửa mở và đóng cửa. Tất cả các chi tiết về các thay đổi tạm dota 2 terrain thời của xổ số CT trong quá trình bùng phát đều có sẵn trên trang web xổ số CT tại www.3pko.com/publicnotice. Bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào khác về các khiếu nại có thể được hướng đến ctlottery@3pko.com, hoặc (860) 713-2700.

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán