xo so mb moi ngay Tin tức xổ số

Hình ảnh tin tức
Người chơi xổ số CT làm cho chiến thắng dễ dàng như 1 - 2 - 3 vào ngày 15 tháng 10Giành chiến thắng cũng dễ dàng như một, hai, ba trong số đêm qua CT CT xổ số Play3 đêm Vẽ cho những người chơi xổ số may mắn có 1 - 2 - 3 trên vé đêm Play3 của họ vào ngày 15 tháng 10. Trên toàn tiểu bang, 6.185 người chiến thắng đã được bán và sau khi tất cả các yêu cầu chiến thắng được trình bày, $ 989,243 tiền thưởng sẽ được trả bằng xổ số CT.  

Kể từ khi trò chơi đêm Play3 bắt đầu, 1 - 2 - 3 đã được rút ra tổng cộng mười lăm lần trong bản vẽ hàng đêm với sự kết hợp cuối cùng được chọn vào ngày 21 tháng 12 năm 2005.  

Diane Patterson, phó chủ tịch bán hàng và tiếp thị cho xổ số CT cho biết, hiện tại, số 1 - 2 - 3 là chuỗi ba chữ số thường được chơi thứ tư trong trò chơi Đêm Play3, ông Diane Patterson, phó chủ tịch bán hàng và tiếp thị cho xổ số CT cho biết. Trước khi số lượng thanh toán giải thưởng ba chữ số mà chúng tôi đã thống kê xổ số kiến thiết miền bắc thấy vào cuối tháng 9, trò chơi play3 ngày và đêm tiếp tục là một người chiến thắng lớn cho người chơi của chúng tôi.

Bởi vì các khoản thanh toán giải thưởng trong trò chơi dựa trên số tiền đặt cược, người chơi có thể đã giành được 250 đô la (với mức cược 0,5 đô la) lên tới 2.500 đô la (với số tiền cược 5 đô la). Các trung tâm yêu cầu cấp cao có thể kiếm được giải thưởng xổ số CT lên xổ số trực tuyến miền trung tới 5.000 đô la.

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán