xsmn kết quả xổ số hôm nay miền nam Tin tức xổ số

Hình ảnh tin tức
Bản vẽ cơ hội thứ 2 cuối cùng cho "50.000 đô la xây dựng nó" được công bốBạn đã gửi các mục vé không chiến thắng của mình vào xổ số CT "$ 50.000 Build dove dota 2 It Bucks" (trò chơi #1304) lần vẽ cơ hội thứ 2 và cuối cùng chưa? Nếu không, vẫn còn thời gian để tham gia vào trò chơi cho cơ hội thứ hai của bạn để giành chiến thắng!

Vé Build Bucks không giành chiến thắng 50.000 đô la có thể được bảng thống kê lô gửi trực tuyến tại đây hoặc qua thư bưu chính.

Các mục Internet sẽ được chấp nhận đến ngày 22 tháng 1 năm 2019 cho đến 11:59:59 PM (EST). Các mục nhập thư phải được đánh dấu sau Ngày 22 tháng 1 năm 2019.

Bản vẽ cơ hội thứ 2 cuối cùng cho trò chơi Bucks xổ số CT xổ số 50.000 đô la sẽ được tổ chức Ngày 31 tháng 1 năm 2019.

Tổng cộng 101 giải thưởng sẽ được trao trong bản vẽ cuối cùng, bao gồm:

? Một (1) Giải thưởng lớn số đài miền nam - Thẻ quà tặng $ 50.000 từ Home Depot?
? Năm mươi (50) Giải thưởng thứ hai - Thẻ quà tặng $ 1.000 từ Home Depot?
? Năm mươi (50) Giải thưởng thứ ba - Thẻ quà tặng $ 500 từ Home Depot?

Các mục không chiến thắng trong bản vẽ #1, #2, #3, #4 và #5 được tự động đưa vào bản vẽ cuối cùng. Sau bản vẽ cơ hội thứ 2 cuối cùng, người chiến thắng sẽ nhận được thông báo từ xổ số CT bằng thư được chứng nhận. Trong vòng 10 ngày kể từ khi thông quay thử xổ số hôm nay báo, người chiến thắng phải cung cấp bằng chứng về tuổi tác, bản sắc và đáp ứng tất cả các yêu cầu đủ điều kiện. Sau khi được xác minh, người chiến thắng sau đó sẽ được đăng trên trang web của xổ số CT.

Doanh số bán vé đã kết thúc với trò chơi Build IT Bucks 50.000 đô la vào ngày 3 tháng 1 năm 2019. Tỷ lệ giành giải thưởng Vẽ cơ hội thứ 2 được xây dựng 50.000 đô la phụ thuộc vào số lượng mục du đoan ket qua xsmb đủ điều kiện nhận được cho mỗi bản vẽ.

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán