sxtg hôm nay Tin tức xổ số

Hình ảnh tin tức
Cập nhật về bản vẽ Super Super CT bổ sungDo một lỗi trong phạm vi vé đủ điều kiện cho bản vẽ siêu vẽ, bản vẽ thứ hai trong trò chơi này sẽ diễn ra. Vui lòng giữ tất cả các vé. Giành được vé từ cả hai bản vẽ sẽ được vinh danh.
Tiền mặt của những vé này đã tạm thời bị đình chỉ trong khi Tập đoàn Xổ số CT làm việc với các trò chơi khoa học và Bộ Bảo vệ Người tiêu dùng để chuẩn bị cho một bản vẽ bổ sung.

Ngày và thời gian của bản vẽ sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Vui lòng kiểm tra trang web xổ số để biết thông tin cập nhật khi nó có sẵn.

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán