xs 3 miền hôm nay Tin tức xổ số

Hình ảnh tin tức
Xổ số CT sẽ bị đóng vào ngày cựu chiến binhTrụ sở xổ số CT nằm ở Rocky Hill sẽ đóng cửa vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 11 năm 2017 để tuân thủ Ngày cựu chiến binh. Mặc dù trụ sở sẽ không được mở cho doanh nghiệp, trang web, trang truyền thông xã hội và hệ thống điện thoại tự động sẽ có sẵn để có được thông tin. Bản vẽ xổ số theo lịch trình thường xuyên sẽ xảy ra.

Vé xổ số trúng thưởng cho giải thưởng lên tới $ 599 có thể được xác nhận và kiếm tiền mặt tại bất kỳ nhà bán lẻ xổ số nào mở cửa vào ngày hôm đó. Các trung tâm yêu cầu cấp cao có thể kiếm được giải thưởng xổ số CT lên tới 5.000 đô la.

Các địa điểm trung tâm yêu cầu cao cấp và giờ cho Thứ Sáu, ngày 6 tháng 11, được liệt kê dưới đây:

Chợ C & A, West Haven, 8:30 sáng - 7:00 tối

Thẻ Crossroads & Quà tặng, Norwalk, 7:00 sáng - 9:00 tối

Dada tạp hóa, Waterbury, 7:00 sáng - 8:00 tối

Sully từ Mobil?, New London, 7:00 sáng - 8:00 tối

Trụ sở Xổ số CT, Đồi Rocky, Đóng

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán