loto Tin tức xổ số

Hình ảnh tin tức
Không có người nhận: Giải thưởng hàng đầu của Lucky Links Day và Lucky for Life Giải thưởng thứ hai cho bản vẽ ngày 2 tháng 2Xổ số CT vẫn đang chờ đợi hai người nắm giữ vé giành được bước tiến và giành giải thưởng của họ cho giải thưởng hàng đầu của Lucky Links Day và giải thưởng may mắn cho cuộc sống thứ hai. Cả hai bản vẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 2 năm 2017. Cả hai vé chiến thắng đều được bán ở Hạt Hartford.

Các số chiến thắng trong Ngày Lucky Links được rút ra vào ngày 2 tháng 2 năm 2017 là: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 18 - 20 - 22 cho giải thưởng 50.000 đô la.
Những con số may mắn cho cuộc sống được rút ra vào ngày 2 tháng 2 năm 2017 là: 31 - 32 - 36 - 46 - 48 lb: 14 với giá 25.000 đô la một năm cho giải thưởng cuộc sống.

Cả hai người chiến thắng chỉ có đến thứ ba, ngày 1 tháng 8 năm 2017 để nhận giải thưởng của họ trước khi vé của họ hết hạn.

Tất cả các vé trò chơi sẽ hết hạn 180 ngày theo lịch kể từ ngày thu hút. Để yêu cầu kịp thời giải thưởng, vào hoặc trước ngày hết hạn vé, hãy đến một nhà bán lẻ xổ số CT hoặc trụ sở xổ số, nơi nhà bán lẻ hoặc xổ số sẽ xác nhận vé của bạn thông qua nhà ga của họ. Trụ sở xổ số CT Giờ làm việc: Mon. - Thứ Sáu, 8:30 sáng - 4:30 chiều.

TIN MỚI NHẤT

esport là gì

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán