xskt tỉnh tiền giang hôm nay Tin tức xổ số

Hình ảnh tin tức
Không có người nhận: Cash5 $ 100.000 vé giành giải thưởng hàng cricket wm đầu cho bản vẽ ngày 4 tháng 1Xổ số CT vẫn đang chờ đợi người giữ vé giành giải thưởng hàng đầu trị giá 100.000 đô la để tiến lên và nhận giải thưởng của họ cho bản vẽ Cash5 được tổ chức vào ngày 4 tháng 1 năm 2017. Vé giành được đã được bán tại Hạt Hartford.

Các số chiến thắng Cash5 được rút ra vào ngày 4 tháng 1 năm 2017 là: 4 - 7 - 10 - 11 - 23.

Người chiến thắng chỉ có đến thứ Hai, ngày 3 tháng 7 năm 2017 để nhận giải thưởng cao nhất 100.000 đô la của họ trước khi vé hết hạn.

Tất cả các vé trò chơi sẽ hết hạn 180 ngày theo lịch kể từ ngày thu hút. Để yêu cầu kịp thời giải thưởng, vào hoặc trước ngày hết hạn vé, hãy đến một nhà bán lẻ xổ số CT hoặc trụ sở xổ số, nơi nhà bán lẻ hoặc xổ số sẽ xác nhận vé của bạn thông qua nhà ga của họ.  Cập nhật - 20/4/2017: Các Vé 5 đô la tiền mặt cho bản vẽ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đã được tuyên bố. Vé chiến thắng đã được bán tại Jamears Market LLC Nằm trên 335 Capital Ave ở Hartford.  

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán