xổ số trực tiếp ngày hôm nay Tin tức xổ số

Hình ảnh tin tức
Hết hạn: Powerball $ 1.000.000 giải thưởng cho ngày 5 tháng 12Bạn đã kiểm tra của bạn chưa Powerball Vé gần đây? Xổ số CT vẫn đang chờ đợi người giữ vé giành giải thưởng trị giá 1.000.000 đô la để tiến lên và nhận giải thưởng của họ cho bản vẽ ngày 5 tháng 12 năm 2015. Vé chiến thắng với một trận đấu năm số đã được bán tại Hạt Fairfield.

Các số chiến thắng được rút ra vào ngày 5 tháng 12 là: 13 - 27 - 33 - 47 - 68 và Powerball số 13.

Người chiến thắng 1.000.000 đô la cho bản vẽ ngày 5 tháng 12 chỉ có Thứ Năm, ngày 2 tháng 6 năm 2016 nigma dota 2 Để nhận giải thưởng của họ trước khi vé của họ hết hạn.

Để nhận được một giải thưởng kịp thời, vào hoặc trước ngày hết hạn của vé, hãy đến Nhà bán lẻ xổ số CT hoặc trụ sở xổ số nơi nhà bán lẻ hoặc Xổ số sẽ xác nhận vé của bạn thông qua thiết bị đầu cuối của họ.

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dota 2 icon chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán