trực tiếp xổ số miền bắc Tin tức xổ số

Hình ảnh tin tức
Hạt Hartford đạt được vé giành giải thưởng Powerball triệu đô la cho ngày 6 tháng 1

Trong khi không có người chiến thắng giải độc đắc vào thứ Tư, ngày 6 tháng 1 Powerball Vẽ, một vé may mắn được bán tại Hạt Hartford đã phù hợp với 5 con số đầu tiên cho giải thưởng trị giá 1.000.000 đô la. Bởi vì không có vé giành được giải độc đắc vào ngày đó, Giải độc đắc Saturday Power Powerball đã tăng lên một mức cao kỷ lục mới của ước tính 700 triệu đô la!

Các con số chiến thắng vào ngày 6 tháng 1 năm 2016 là 2-11-47-62-63. Số lượng Powerball là 17. Tổng cộng, 106.231 vé Powerball đã được bán trên toàn tiểu bang cho ngày đó, với các giải thưởng từ $ 4 đến $ 1.000.000.

Giải thưởng được tuyên bố: Frederick Krauss Jr., Windsor và Keith Camyre, Westfield, MA

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán