sg fo4

du doan 1 cap so duy nhat Tin tức xổ số

Hình ảnh tin tức
Nhà bán lẻ của Quận Fairfield bán được liên kết may mắn với vé giành giải thưởng hàng đầu của 2xpowerAi đó đã mua một Liên kết may mắn với 2xpower Vẽ vé tại Quận Fairfield cho bản vẽ đêm ngày 1 tháng 11 là một người chiến thắng giải thưởng hàng đầu $ 50.000 rất may mắn! Có phải bạn không? Kiểm tra vé của bạn!

Các số đêm liên kết may mắn chiến thắng vào ngày 1 tháng 11 là 5 - 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 21 - 22. Một người giữ vé phù hợp với tất cả 8 số chiến thắng, trong vn mấy giờ đá đó tạo ra 8 dòng trên vé chơi vé của họ cho trò chơi giải thưởng cao nhất 50.000 đô la. Tổng cộng, 568 vé Lucky Links đã được bán cho ngày đó, với các giải thưởng từ $ 5 đến $ 50.000.

Giải thưởng được tuyên bố:  David Victoria, Shelton

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

tỉ số tỉ lệ 2 in 1
Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán