xo so qbinh Tin tức xổ số

Hình ảnh tin tức
Fairfield County bán một liên kết may mắn khác với vé giành giải thưởng hàng đầu 2xpowerLần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần Liên kết may mắn với 2xpower Vé vẽ giành giải thưởng hàng đầu đã được bán tại Hạt Fairfield. Cả hai giải thưởng hàng đầu $ 50.000 hiện không được công nhận, vì vậy hãy kiểm tra vé của bạn, một trong số đó có thể là của bạn!

Số ngày liên kết may mắn chiến thắng trên các số Ngày 2 tháng 6 là 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 13 - 14 - 15. Một người giữ vé may mắn phù hợp với tất cả 8 số chiến thắng, tạo ra 8 dòng trên vé chơi vé của họ cho trò chơi giải thưởng cao nhất 50.000 đô la.

Trên 28 tháng 5, một trận đấu 8 dòng khác đã được thực hiện cho trò chơi giải thưởng cao nhất 50.000 đô la. Các số ngày liên kết may mắn chiến thắng vào ngày đó là 1 - 5 - 8 - 9 - 11 - 15 - 16 - 20.

Trong 37 ngày qua, Lucky Links với các cầu thủ 2xpower đã giành được hơn 1.300.000 đô la giải thưởng, bao gồm bốn giải thưởng hàng đầu 50.000 đô la và hơn 96.300 vé đã được bán!

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán