bạch thủ đề hôm nay về con gì Tin tức xổ số

Hình ảnh tin tức
Hạt New Haven bán vé giải thưởng cao nhất $ 255,555 cho bản vẽ thẻ tiền mặt ngày 11 tháng 9 ngày 11 tháng 9!Ngày hôm qua, 5 thẻ tiền mặt hàng ngày đã dẫn đến một trận đấu giải thưởng cao nhất $ 255,555 cho một người trúng xổ số may mắn đã mua vé của họ ở quận New Haven. Kiểm tra vé của bạn, nó có thể là của bạn!

Các biểu tượng thẻ tiền mặt 5 thẻ chiến thắng được rút ra vào ngày 11 tháng 9 là: 5C - KS - KH - 9S - AS (5 câu lạc bộ, vua của Spades, King of Hearts, 9 của Spades, Ace of Spades).

Ngoài giải thưởng giành chiến thắng hàng đầu $ 255,555, 375 vé cho ngày đó có một trận đấu cho các giải thưởng từ $ 20 đến $ 555. Tổng cộng có 20.302 vé cũng chứa các giải thưởng Win Instant Win, từ 2 đô la (vé miễn phí) đến 555 đô la.

Kể từ khi doanh số bán vé bắt đầu với 5 thẻ tiền mặt vào ngày 4 tháng 5, hơn 3.000.000 vé đã được bán cho đến nay, bao gồm 7 vé giành giải thưởng hàng đầu với giá 255.555 đô la.

Cập nhật ngày 17/09/14:  Raza Sabahat của Milford đã tuyên bố giải thưởng vẽ hàng đầu $ 255,555 cho bản vẽ tiền mặt 5 thẻ được tổ chức vào ngày 11 tháng 9 năm 2014. Vé giành chiến thắng của anh đã được mua tại The News Den of Milford.

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán