xo so mien Về chúng tôi

Giải thưởng & Giấy chứng nhận

Hình ảnh giải thưởng cờ bạc có trách nhiệm
Giấy chứng nhận chương trình Circle (2014) - Xổ số CT đã được trao chứng nhận chương trình Circle Green Circle, bởi Bộ Năng lượng và Bảo vệ Môi trường Connecticut (DEEP) để thúc đẩy phòng chống xổ dota số các tỉnh hôm qua ô nhiễm, giảm chất thải, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và/hoặc nhận thức về môi trường.
Hình ảnh giải thưởng cờ bạc có trách nhiệm
Trồng giấy chứng nhận cây (tháng 6 & tháng 7 năm 2014) - Xổ số CT đã tham gia chương trình "Plant A Tree for Me" thông qua Dell. Trồng một cây quyên góp giúp bù đắp carbon trung bình ước tính được sản xuất từ ??điện đến điện tử năng lượng trong suốt vòng đời sản phẩm trung bình.
Hình ảnh giải thưởng cờ bạc có trách nhiệm
Trồng giấy chứng nhận cây (tháng tile keo truc tiep 9 năm 2012) - Xổ số CT đã tham gia chương trình "Plant A Tree for Me" thông qua Dell. Trồng một cây quyên góp giúp bù đắp carbon trung bình ước tính được sản xuất từ ??điện đến điện tử năng lượng trong suốt vòng đời sản phẩm trung bình.
Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán