xo so gia lai Các điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện sử dụng


Chào mừng bạn đến với xổ số CT. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến trang web và ứng dụng di động của chúng tôi (gọi chung là dịch vụ). Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này (Điều khoản sử dụng) chi phối quyền truy cập và sử dụng các dịch vụ mà chúng được tìm thấy, vì vậy vui lòng đọc chúng một cách cẩn thận. Trong một số trường hợp, các điều khoản và điều kiện riêng biệt (Điều khoản bổ sung) có thể áp dụng cho các trang web hoặc ứng dụng di động được quản lý thay mặt chúng tôi (Dịch vụ bd hom nay liên kết). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ bạn chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản sử dụng này và Chính sách bảo mậtvà nếu bạn truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ liên kết của chúng tôi, thì bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản bổ sung có thể áp dụng. Nếu bạn không chấp nhận hoặc đồng ý với các Điều khoản này, thì vui lòng không sử dụng Dịch vụ hoặc Dịch vụ liên kết.?

Bạn hiểu và viêt nam đá mấy giờ đồng ý rằng xổ số CT có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng này và/hoặc thông tin có trên bất kỳ dịch vụ nào của nó bất cứ lúc nào và không cần thông báo cho bạn. Bằng cách tiếp tục truy cập và sử dụng các dịch vụ sau khi các thay đổi được thực hiện, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi này. Nếu chúng tôi cập nhật các Điều khoản sử dụng này, thì các thay đổi sẽ được phản ánh trên trang sep hang này và chúng tôi sẽ cập nhật ngày có hiệu lực được xác định lo gan dt vào cuối chính sách này.

Như được sử dụng trong các Điều khoản sử dụng này, các từ mà bạn và bạn đề cập đến từng cá nhân truy cập các dịch vụ. Các từ xổ số của CT CT, chúng tôi, chúng tôi, chúng tôi, chúng tôi, chúng ketqua1 net tôi đề cập đến Tập đoàn Xổ số Connecticut thay mặt cho chính nó và, nếu có, áp dụng, người cấp phép của bên thứ ba. Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng kết quả bóng đá ngon chúng tôi tận dụng các từ bổ sung trong các Điều khoản sử dụng này mặc dù các quy tắc ngữ pháp không yêu cầu vốn hóa. Chúng tôi làm điều này bởi vì, trong bối cảnh của các điều khoản sử dụng này, những từ này có ý nghĩa cụ thể có thể được tìm thấy trong đó các từ được xs vietlott hôm nay viết hoa được đặt trong văn bản táo bạo bên trong dấu ngoặc đơn.?

Giới hạn độ tuổi.? Luật Connecticut nghiêm cấm bất kỳ ai dưới 18 tuổi tham gia vào các trò chơi và chương trình chúng tôi cung cấp và do shard dota 2 đó, các dịch vụ và nội dung (như được định nghĩa trong phần nội dung) được hiển thị ở đây không cho việc sử dụng các cá nhân dưới 18 tuổi. Bạn dưới 18 tuổi, sau đó vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung.

Quyền và điều kiện.? Bạn có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ và nội dung chỉ cho các mục đích cá nhân, phi thương mại, hợp pháp và trong phạm vi sử dụng đó không vi phạm các Điều khoản sử dụng này bao gồm, nhưng không giới hạn, các lệnh cấm được liệt kê trong phần hành vi của người dùng bị cấm. Bạn cũng có thể tải xuống hoặc in một bản sao của nội dung liên quan đến việc sử dụng được phép của bạn. Bất kỳ phân phối thương mại, xuất bản hoặc khai thác dịch vụ, hoặc bất kỳ nội dung nào, đều bị nghiêm cấm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không tuân thủ các Điều khoản sử dụng này.

Nội dung.? Nội dung có sẵn trên các dịch vụ, bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ họa, logo, thiết kế, âm thanh, video và thông tin khác, mã, dữ liệu và tài liệu (gọi chung là nội dung) chỉ được cung cấp cho bạn thông tin của bạn. Xổ số CT không có biểu diễn hoặc đảm bảo rằng nội dung là chính xác hoặc đầy đủ, rằng nội dung là hiện tại, nội dung sẽ không có lỗi (về mặt kỹ thuật hoặc đối với các lỗi đánh máy) hoặc kết quả cụ thể sẽ được lấy từ sử dụng nội dung. Thông tin từ nội dung, bao gồm thông tin giải thưởng và giải độc đắc, phải luôn được xác minh độc lập bởi bạn. Nội dung không cấu thành pháp lý, thuế, tài chính hoặc lời khuyên của bất kỳ loại nào khác và không thể được sử dụng hoặc dựa vào các mục đích này.

Số chiến thắng.? Các số chiến thắng chính thức là những con số được chọn trong các bản vẽ trò chơi tương ứng theo quan sát của Bộ Bảo vệ Người tiêu dùng và được ghi lại trong hệ thống chơi game. Giải thưởng giải độc đắc chính thức là những con số có trong hệ thống chơi game được duy trì bởi xổ số CT. Luật áp dụng và quy tắc trò chơi chính thức áp dụng. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin về các dịch vụ liên quan đến các số chiến thắng, giải độc đắc hoặc thanh toán giải thưởng và thông tin trong các quy tắc trò chơi chính thức hoặc luật hiện hành, thông tin có trong các quy tắc trò chơi chính thức và luật áp dụng sẽ chiếm ưu thế. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do sự phụ thuộc của bạn vào nội dung. Do đó, bạn có trách nhiệm đánh giá tính chính xác, đầy đủ hoặc tính hữu ích của bất kỳ thông tin hoặc các yếu tố khác của nội dung.

Quy tắc cho các chương trình khuyến mãi. Các bản vẽ cơ hội thứ hai, rút ??thăm trúng thưởng, cuộc thi và các chương trình khuyến mãi khác (gọi chung là các chương trình khuyến mãi) được cung cấp thông qua các dịch vụ có thể được điều chỉnh bởi các quy tắc tách biệt với các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi nào, sau đó xin vui lòng xem lại các quy tắc hiện hành. Nếu các quy tắc cho một cuộc xung đột khuyến mãi với các Điều khoản sử dụng này, thì các quy tắc quảng cáo sẽ được áp dụng.

Tài liệu đã gửi.? Bất kỳ thông tin, công trình sáng tạo, ý tưởng, đề xuất, khái niệm hoặc các tài liệu khác được gửi hoặc gửi cho chúng tôi một mình hoặc theo yêu cầu của chúng tôi (tập thể, tài liệu đã gửi) có thể được chúng tôi sử dụng theo bất kỳ cách nào phù hợp với xổ số CT? Chính sách bảo mật. Bằng cách gửi hoặc gửi tài liệu đã gửi cho chúng tôi, bạn: (a) hiểu rằng xổ số CT không thể đảm bảo bất kỳ bảo mật nào liên quan đến tài liệu đã gửi; . (c) đại diện và bảo đảm rằng các tài liệu đã gửi là chính xác và hiện tại; và (d) cấp cho chúng tôi một khoản tiền miễn phí bản quyền, không được bồi thường, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không thể hủy bỏ, không độc quyền, và có thể chuyển nhượng hoàn toàn Các tác phẩm phái sinh từ, phân phối, thực hiện, hiển thị, xuất và sử dụng các tài liệu đã gửi đó (toàn bộ hoặc một phần) và/hoặc để kết hợp chúng trong các tác phẩm khác dưới mọi hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện được phát triển hoặc sau này. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm duy trì bất kỳ tài liệu đã gửi nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi, vì vậy bạn nên giữ lại tất cả dữ liệu và thông tin đó trong hồ sơ của riêng bạn.?

Chính sách bảo mật của CLC.?Bộ sưu tập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ của chúng tôi về một số thông tin nhất định về bạn có được thông qua các dịch vụ phải tuân theo xổ số CT Chính sách bảo mật, được kết hợp trong các Điều khoản sử dụng này bằng cách tham khảo cho tất cả các mục đích.?

Điều khoản bổ sung cho người dùng ứng dụng di động.?Các ứng dụng di động của chúng tôi có thể có sẵn để tải xuống từ các cửa hàng ứng dụng bên thứ ba phổ biến. Bằng cách tải xuống ứng dụng, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, cũng như các điều khoản bổ sung sau đây cụ thể cho các ứng dụng di động:

  • Quyền sử dụng.? Xổ số CT cấp cho bạn một giấy phép hạn chế, không độc quyền, cá nhân, không thể xác định và không thể chuyển nhượng để sử dụng các bản tải xuống được ủy quyền của các ứng dụng di động của chúng tôi trên bất kỳ thiết bị điện toán di động nào mà bạn sở hữu hoặc điều khiển và có hệ điều hành và thiết bị cần thiết thông số kỹ thuật. Các quyền này kéo dài miễn là ứng dụng di động áp dụng tiếp tục tương thích với thiết bị của bạn, bao gồm cả mức độ chúng tôi có thể cung cấp thông tin cập nhật cho các ứng dụng di động để phản ánh các thay đổi trong hệ điều hành và thông số kỹ thuật của thiết bị. Các quyền này không cho phép bạn sử dụng các ứng dụng di động trên bất kỳ thiết bị nào bạn không sở hữu hoặc kiểm soát. Bạn tương tự có thể không phân phối hoặc cung cấp các ứng dụng di động trên mạng nơi chúng có thể được sử dụng bởi những người khác hoặc thông qua nhiều thiết bị cùng một lúc. Các Điều khoản sử dụng này sẽ chi phối bất kỳ nâng cấp nào chúng tôi có thể cung cấp, trừ khi nâng cấp đó đi kèm với giấy phép người dùng cuối riêng biệt, trong trường hợp đó, các điều khoản của giấy phép đó sẽ chi phối.
  • Hạn chế chung và điều kiện của giấy phép.? Bạn không được sao chép, phân hủy, kỹ sư đảo ngược, tháo rời, cố gắng lấy mã nguồn hoặc mã đối tượng, sửa đổi hoặc tạo các tác phẩm phái sinh của các ứng dụng di động, bất kỳ cập nhật nào hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Bạn không được sử dụng hoặc xuất khẩu hoặc xuất trình lại các ứng dụng di động trừ khi được ủy quyền bởi luật pháp Hoa Kỳ và luật pháp của khu vực tài phán trong đó ứng dụng di động được lấy. Bạn thừa nhận rằng các ứng dụng di động có thể chứa các tính năng và chức năng được thiết kế để hiển thị chúng không có khả năng được sử dụng trừ khi được phép theo các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn vi phạm những hạn chế này, thì bạn có thể bị truy tố và thiệt hại.
  • Sự nhìn nhận.? Ngoài các Điều khoản sử dụng này, các quyền sở hữu và sử dụng các ứng dụng di động của bạn phải tuân theo các quy tắc sử dụng và các điều khoản và điều kiện khác được tìm thấy tại cửa hàng ứng dụng hiện hành mà bạn đã tải xuống ứng dụng. Các Điều khoản sử dụng này được áp dụng giữa bạn và xổ số CT và không ảnh hưởng đến chủ sở hữu hoặc nhà điều hành của App Store. Tuy nhiên, chủ sở hữu và nhà khai thác như vậy là những người thụ hưởng của bên thứ ba của các ứng dụng di động, điều đó có nghĩa là, nếu chúng ta không thực thi các Điều khoản này một cách đầy đủ, thì họ có thể tự mình bước vào và tự làm như vậy. Cuối cùng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi, và không phải là chủ sở hữu hoặc nhà điều hành như vậy, chịu trách nhiệm giải quyết các mối quan tâm của bạn liên quan đến các ứng dụng di động. Mặc dù chúng tôi cố gắng cập nhật các ứng dụng di động của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng cả chúng tôi và chủ sở hữu bên thứ ba hoặc nhà điều hành của App Store đều không có nghĩa vụ phải làm như vậy.


Cấm hành vi của người dùng.? Bạn bảo đảm và đồng ý rằng, trong khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ không: (a) truy xuất, thay đổi hoặc phá hủy nội dung, bao gồm các thay đổi đối với từ ngữ của bất kỳ biểu mẫu hoặc đăng ký trực tuyến nào; (b) thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của hệ thống hoặc mạng BẬT, hoặc thông qua các dịch vụ; (c) vi phạm hoặc đánh bại hệ thống hoặc các biện pháp bảo mật mạng, từ hoặc thông qua các dịch vụ, bao gồm xác thực, ủy quyền, bảo mật, xâm nhập, phát hiện hoặc giám sát; . (e) xóa, sửa đổi hoặc che khuất bất kỳ thông báo quyền sở hữu nào mà chúng tôi đặt trên bất kỳ thành phần nào của dịch vụ; (f) Tham gia vào việc nhện, quét màn hình, cào cào cơ sở dữ liệu, thu hoạch liên hệ hoặc thông tin cá nhân hoặc bất kỳ phương tiện tự động nào khác để truy cập, đăng nhập hoặc đăng ký trên các dịch vụ hoặc cho bất kỳ nội dung nào được cung cấp trên hoặc thông qua Dịch vụ hoặc có được hoặc truy cập thông tin hoặc tính năng khác, từ hoặc thông qua các dịch vụ, bao gồm bất kỳ thông tin nào cư trú trên bất kỳ máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Dịch vụ; (g) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc xuyên tạc liên kết của bạn với bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác; . lạm dụng, tục tĩu, không đứng đắn, hoặc quấy rối, hoặc đe dọa hoặc khuyến khích thương tích cho người hoặc tài sản hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của bất kỳ bên nào; (i) vi phạm quyền riêng tư của bất kỳ bên nào theo luật hoặc quy định hiện hành; (j) Sử dụng bất kỳ công nghệ nào hoặc hợp lý nên được biết là có chứa phần mềm độc hại hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp, hoặc các chương trình tương tự khác được thiết kế để phá vỡ, phá hủy, đạt được quyền truy cập trái phép, tham nhũng, quan sát hoặc sửa đổi mà không có sự cho phép, bất kỳ dữ liệu, phần mềm, hệ thống, thiết bị mạng hoặc thiết bị viễn thông nào của chúng tôi người sử dụng; . , bao gồm bằng cách chèn quảng cáo, thương hiệu của bên thứ ba hoặc nội dung quảng cáo khác vào bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào, bao gồm các chữ cái hoặc chương trình kim tự tháp dưới bất kỳ hình thức nào; (l) sử dụng hoặc truy cập các dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi các Điều khoản sử dụng này; . . . . (q) can thiệp vào bất kỳ việc sử dụng và hưởng thụ dịch vụ của bên thứ ba nào; . (S) Nhãn hiệu bất kỳ giấy phép nào được cấp trong hoặc tài liệu có sẵn thông qua các dịch vụ theo các Điều khoản sử dụng này (cho dù có bất kỳ hành vi nào như vậy là để đạt được hoặc lợi thế thương mại); hoặc (t) Kỹ sư đảo ngược, phân hủy, sửa đổi hoặc tạo các tác phẩm phái sinh từ bất kỳ phần mềm nào có thể truy cập bằng hoặc thông qua các dịch vụ, mà không có chủ sở hữu phần mềm trước khi có sự đồng ý bằng văn bản trong mỗi trường hợp.?

Dịch vụ của bên thứ ba.? Các dịch vụ cũng có thể chứa các dịch vụ của bên thứ ba khác, bao gồm các liên kết đến các trang web và ứng dụng của bên thứ ba (dịch vụ của bên thứ ba). Các dịch vụ của bên thứ ba chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không cấu thành chứng thực rõ ràng hoặc ngụ ý bằng xổ số CT về các chức năng, hành động, cài đặt, chính sách hoặc nội dung của các dịch vụ của bên thứ ba. Xổ số CT không xem xét, phê duyệt hoặc giám sát thông tin có trên các dịch vụ của bên thứ ba. Cả các dịch vụ của bên thứ ba và các bên liên quan đều nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi và do đó, xổ số CT không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào và không cung cấp bất kỳ đại diện hoặc bảo hành nào về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, độ tin cậy, chất lượng hoặc hiệu quả của bất kỳ nội dung nào được cung cấp trên các dịch vụ của bên thứ ba. Điều này cũng có nghĩa là nếu bạn theo một liên kết đến dịch vụ của bên thứ ba, thì bạn không còn phải chịu?Chính sách bảo mật. Do đó, bạn nên xem xét cẩn thận các tuyên bố quyền riêng tư và các điều kiện sử dụng khác và, nếu có thể, việc bán hàng liên quan đến bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba. Bạn nên chỉ đạo mọi mối quan tâm liên quan đến bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào đến quản trị viên hoặc quản trị viên dịch vụ đó.?

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, trách nhiệm pháp lý và bồi thường.? Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng các dịch vụ và nội dung hoàn toàn có nguy cơ của bạn. Các dịch vụ và nội dung được cung cấp trên cơ sở "như là" hoặc "như có sẵn", mà không có bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào. Xổ số CT từ chối tất cả các bảo hành, rõ ràng hoặc ngụ ý, liên quan đến các dịch vụ và việc bạn sử dụng chúng, bao gồm các bảo đảm ngụ ý của không vi phạm, thương mại và thể lực cho một mục đích cụ thể. Xổ số CT không đảm bảo hoặc tuyên bố về tính chính xác, tính đầy đủ, tính kịp thời, độ tin cậy, chất lượng, hiệu quả hoặc tuân thủ bất kỳ quy tắc, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào của dịch vụ, nội dung hoặc nội dung của bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào Được liên kết đến hoặc từ các dịch vụ. Xổ số CT không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ (i) lỗi, sai lầm, không chính xác hoặc không sửa chữa được tính không chính xác của nội dung, (ii) bất kỳ khả năng kết nối với hoặc từ dịch vụ hoặc gián đoạn Các dịch vụ, hoặc (iii) bất kỳ phần mềm độc hại hoặc ứng dụng có hại nào có thể được truyền đến hoặc thông qua các dịch vụ. Xổ số CT không bảo đảm, chứng thực, bảo đảm hoặc chịu trách nhiệm về nội dung có trong việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào. Nếu bạn không hài lòng với các dịch vụ hoặc nội dung, thì biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là ngừng sử dụng của bạn.?

Trong mọi trường hợp, xổ số CT hoặc các sĩ quan, giám đốc, nhân viên, nhà thầu hoặc đại diện của nó (các bên CLC) hoặc tiểu bang Connecticut hoặc các quan chức hoặc nhân viên của nó (Bang Connecticut), phải chịu trách nhiệm về trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, đặc biệt, Các thiệt hại trừng phạt, hậu quả, bồi thường hoặc thiệt hại mẫu mực (ngay cả khi các bên CLC hoặc tiểu bang Connecticut đã được thông báo về khả năng các thiệt hại đó), do bất kỳ khía cạnh nào của việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc nội dung, cho dù là thiệt hại phát sinh Từ việc sử dụng hoặc lạm dụng các dịch vụ hoặc nội dung, từ không có khả năng sử dụng các dịch vụ hoặc nội dung, lỗi, không chính xác, thiếu sót, lỗi hoặc phần mềm độc hại có trong các dịch vụ hoặc nội dung hoặc sự chậm trễ, gián đoạn, đình chỉ, sửa đổi, thay đổi Hoặc chấm dứt các dịch vụ hoặc nội dung. Hạn chế đó cũng sẽ được áp dụng liên quan đến các thiệt hại phát sinh vì lý do truy cập hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào được cung cấp thông qua các dịch vụ. Không giới hạn câu trước đó, bạn đặc biệt thừa nhận rằng các bên CLC và tình trạng Connecticut sẽ không chịu trách nhiệm đối với hành vi phỉ báng, tấn công hoặc bất hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào và nguy cơ bị tổn hại hoặc thiệt hại hoàn toàn BẠN.?

Bạn đồng ý bảo vệ kịp thời, bồi thường và giữ các bên CLC và tình trạng Connecticut vô hại từ và chống lại bất kỳ và tất cả các chi phí, chi phí, tổn thất và nợ phải trả bất kỳ hoặc cả hai liên quan đến, nhưng không giới hạn ở mọi cáo buộc, yêu cầu, vụ kiện (thông qua bất kỳ kháng cáo nào), yêu cầu hoặc thủ tục tố tụng của bất kỳ bản chất nào (mỗi, mỗi hành động) phát sinh từ hoặc liên quan đến: Dịch vụ, vi phạm hoặc vi phạm thực tế của bạn hoặc vi phạm pháp luật hoặc các Điều khoản sử dụng này, hoặc bất kỳ tài liệu được gửi nào. Các bên CLC và/hoặc tình trạng Connecticut có quyền sử dụng tư vấn riêng của họ trong một hành động, nhưng các khoản phí và chi phí của luật sư đó sẽ phải trả giá bằng các bên CLC và/hoặc tiểu bang Connecticut, trừ khi (i ) Bạn đã không sử dụng tư vấn để bảo vệ hành động đó trong một thời gian hợp lý sau khi nhận được thông báo bắt đầu hành động hoặc (ii) các bên CLC và/hoặc tình trạng Connecticut kết luận một cách hợp lý rằng có thể có các phòng thủ có sẵn cho họ, điều này từ hoặc bổ sung cho những người có sẵn cho bạn (trong trường hợp đó bạn sẽ không có quyền chỉ đạo việc bảo vệ hành động đó thay mặt cho các bên CLC hoặc tiểu bang Connecticut), trong bất kỳ sự kiện nào về các khoản phí và chi phí đó bởi bạn. Bạn đồng ý hợp tác với các bên CLC và/hoặc tình trạng Connecticut để bảo vệ một hành động bất kể ai kiểm soát phòng thủ như vậy.?

Quyền sở hữu trí tuệ.?Tất cả các nội dung và tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm các quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm bản quyền, bằng sáng chế và nhãn hiệu), quyền sở hữu và đối với nội dung, bao gồm tổng hợp, giao diện, thiết kế và tổ chức của nó, được sở hữu hoặc được cấp phép cho xổ số CT, hoặc được xổ số CT sử dụng khá, và được pháp luật bảo vệ. Xổ số CT và người cấp phép của nó rõ ràng bảo lưu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong nội dung. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sao chép, cấp phép, bán, xuất bản, truyền, phân phối, hiển thị, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh từ hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ nội dung nào không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chủ sở hữu nội dung trong mỗi trường hợp. Nếu bạn tải xuống hoặc in một bản sao tài liệu từ các dịch vụ để sử dụng cá nhân, phi thương mại, hợp pháp, thì bạn phải giữ lại tất cả bản quyền và các thông báo độc quyền khác có trong các tài liệu đó. Bản quyền ? 1999-2019. Tập đoàn xổ số Connecticut. Đã đăng ký Bản quyền.?

Thương hiệu.? Các nhãn hiệu, logo, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và bất kỳ số nhận dạng nguồn nào khác (gọi chung là nhãn hiệu) được hiển thị thông qua các dịch vụ là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của xổ số CT hoặc bên thứ ba đã cấp cho xổ số CT quyền sử dụng nhãn hiệu đó, và chúng có thể không được sử dụng nếu không có ủy quyền bằng văn bản trước của chủ sở hữu nhãn hiệu. Xổ số CT không cho phép sử dụng nhãn hiệu của mình trong quảng cáo như một sự chứng thực cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, hoặc cho bất kỳ mục đích nào, thương mại hoặc nếu không, mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản trước của nó trong mỗi trường hợp.

Đại lý bản quyền.? Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu các cá nhân sử dụng dịch vụ cũng làm như vậy. Nếu bạn tin rằng công việc của bạn đã được sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, thì vui lòng chuyển tiếp thông tin sau đến đại lý bản quyền xổ số CT, được chỉ định là theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ kỹ thuật số, 17 U.S.C. § 512 (c) (2), được đặt tên dưới đây:?

  • Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;?
  • Một mô tả về công việc có bản quyền mà bạn tuyên bố đã bị xâm phạm;?
  • Một mô tả về nơi có tài liệu vi phạm bị cáo buộc;
  • Một tuyên bố của bạn rằng bạn có một niềm tin tốt rằng việc sử dụng tranh chấp không được ủy quyền bởi chủ sở hữu bản quyền, đại lý của nó hoặc luật pháp;
  • Một chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền lợi bản quyền; và
  • Một tuyên bố của bạn, được đưa ra dưới hình phạt khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Attn: Angelica Mack, Luật sư?
777 đường Brook
Rocky Hill, CT 06067
Giọng nói: (860) 713-2700
Fax: (860) 713-2805
e-mail: Bản quyềnDMCA@3pko.com?

Thời hạn và chấm dứt.? Các Điều khoản sử dụng này áp dụng cho tất cả người dùng Dịch vụ mọi lúc cho đến khi chúng tôi thay thế và thay thế chúng. Chúng tôi có thể bất cứ lúc nào và không có thông báo chấm dứt, thay đổi, đình chỉ, thêm vào hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của chính dịch vụ hoặc quyền sử dụng của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất do bất kỳ thay đổi nào như vậy.

Luật chi phối.? Các Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Bang Connecticut và luật liên bang Hoa Kỳ mà không liên quan đến các nguyên tắc xung đột của luật pháp. Tất cả các thủ tục tố tụng liên quan đến xổ số CT hoặc các điều khoản sử dụng này sẽ được đưa vào tòa án tiểu bang hoặc liên bang thích hợp ở bang Connecticut, và bạn có thể đồng ý với quyền tài phán cá nhân và độc quyền của các tòa án đó.

Điều khoản khác.? Không có bất kỳ quá trình hành vi nào giữa các bên và bất kỳ thực hành thương mại nào sẽ hành động để sửa đổi bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi có thể giao quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản sử dụng này cho bất kỳ bên nào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng, bất kể bất kỳ đạo luật hay luật pháp nào ngược lại, bất kỳ yêu cầu hoặc nguyên nhân nào của hành động do bạn phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ hoặc các điều khoản sử dụng này phải được nộp bởi một (1) năm sau Yêu cầu hoặc nguyên nhân của hành động phát sinh, hoặc bị cấm mãi mãi. Nếu một tòa án nắm giữ bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản sử dụng này không thể thực thi, thì các điều khoản còn lại của các Điều khoản sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Việc từ bỏ bất kỳ vi phạm nào của các Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ vi phạm nào hoặc tương lai khác và sẽ không hành động để sửa đổi hoặc phủ nhận các quyền của bên từ bỏ. Bạn không được chỉ định các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản sử dụng này. Các Điều khoản sử dụng này tạo thành thỏa thuận hoàn chỉnh của xổ số CT và bạn liên quan đến vấn đề của nó và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó liên quan đến vấn đề của nó. Các quy định của các Điều khoản sử dụng này liên quan đến việc từ chối trách nhiệm, loại trừ các thiệt hại, giới hạn trách nhiệm pháp lý và bồi thường sẽ tồn tại chấm dứt. Từ ngữ bao gồm cả những người khác là mẫu mực, có nghĩa là bao gồm, nhưng không giới hạn, hay bao gồm, nhưng không giới hạn ở thành phố, trừ khi có quy định khác.?

Liên hệ với chúng tôi??
Nếu bạn có thắc mắc về các Điều khoản sử dụng này, thì vui lòng liên hệ với xổ số CT tại 777 Brook Street, Rocky Hill, CT 06067, qua điện thoại tại (860) 713-2700 hoặc qua e-mail tại??ctlottery@3pko.com.?

Có hiệu lực: Ngày 18 tháng 7 năm 2019.Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán