xổ số kiến thiết miền nam ngày 19 tháng 12 Tin tức xổ số

Hình ảnh tin tức
Xổ số CT cho đi giải trí Lotto cổ điển 2,3 triệu đô la vào ngày 22 tháng 5Xổ số CT đã cho đi một giải độc đắc trị giá hàng triệu đô la khác. Nếu bạn đã chơi bản vẽ Lotto cổ điển đêm thứ ba, bạn có số đài miền nam ba đài thể là người chiến thắng 2.300.000 đô la! Kiểm tra vé của bạn!

Các Lotto cổ điển Số lượng chiến thắng vào ngày 22 tháng 5 là 7 - 14 - 15 - 24 - 33 - 43. Tổng cộng, 5.013 vé Lotto cổ điển đã được bán cho ngày đó, với các giải thưởng từ $ 2 đến $ 2,300,000. Vé giành giải độc đắc đã được bán tại Hạt Fairfield.

Giải độc đắc Lotto cổ điển đã phát triển kể từ lần cuối cùng giành được vào ngày 30 tháng 3 khi hai vé giành được giải độc đắc 4,6 triệu đô la.

Người chơi có 180 ngày kể từ ngày vẽ để nhận một vé chiến thắng. Vé thứ ba hết hạn vào ngày 18 tháng 11 năm 2012. Do quy trình bảo mật xổ số, các quan chức không thể phát hành thị trấn hoặc vị trí của nhà bán lẻ nơi bán vé được bán cho đến khi được yêu cầu và xác minh.  

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán