xs minh ngoc mn Tin tức xổ số

Hình ảnh tin tức
Trụ sở xổ số đóng cửa vào ngày 31 tháng 12Trụ sở xổ số sẽ đóng cửa vào thứ Sáu, ngày 31 tháng 12. Trụ sở sẽ mở cửa trở lại vào thứ Hai, ngày 3 tháng 1. Trong khi trụ sở sẽ không mở cửa cho doanh nghiệp, trang web và hệ thống điện thoại tự động sẽ có sẵn để có được thông tin. Bản vẽ xổ số theo lịch trình thường xuyên sẽ xảy ra.

Vé xổ số trúng thưởng cho giải thưởng lên tới $ 599 có thể được xác nhận và kiếm tiền mặt tại bất kỳ nhà bán lẻ xổ số nào mở cửa ngày hôm đó.  Trung tâm yêu cầu cấp cao có thể kiếm được giải thưởng xổ số CT lên tới 5.000 đô la.

Giờ nghỉ lễ và địa điểm cho các trung tâm yêu cầu cấp cao được liệt kê dưới đây.

     Thứ Sáu, ngày 31 tháng 12
 Thứ bảy, ngày 1 tháng 1
Chợ C & A.
Haven West
8:30 sáng - 6:00 PM
8:30 sáng - 4:00 chiều
Thẻ Crossroads & Quà tặng
Norwalk 8:00 sáng - 5:00 chiều 8:00 sáng - 5:00 chiều
Dada Deli
Waterbury 9:00 sáng - 4:00 chiều 9:00 sáng - 4:00 sáng
Sully's Mobil? London mới
7:00 sáng - 8:00 tối Đóng
 

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán